Predaj

  • najširší sortiment balkónových a iných kvetín (vrátane každoročných noviniek), okrasných rastlín(dreviny, trvalky,..)
  • vlastná škôlka okrasných drevín
  • veľké stromy s balom a v kontajneroch
  • profesionálne pestovateľské substráty a mulčovacia kôra (borovicová aj smreková)
  • ostatný záhradnícky doplnkový tovar(hnojivá, truhlíky, prípravky na ochranu rastlín…)